Ukens bilde

Bert Jacobs, Belgia, Stedsspesifikt arbeid, 2015 (diverse trematerialer, studioutstyr, verktøy, snø)