At the Studios

Anne Karin Jortveit (1964) bor og arbeider i Ås. Anne Karin har sin utdanning fra Statens kunstakademi i Oslo og Exeter College of Art and Design, samt Universitet i Oslo.

Anne Karin har deltatt på en rekke utstillinger og har hatt kunstneropphold i Berlin og Paris.

Selv sier hun om sin kunstneriske praksis:

Jeg arbeider tredimensjonalt og med tekstil. Å jobbe med hendene handler for meg om spennet mellom konkret kunnskap og reflekterende utforskning.

Uavhengig idé og uttrykk blir det meste jeg gjør til i en bærekraftig tankegang.

 

Selv om jeg ikke alltid går inn i bestemte miljøtemaer, gir kunstprosessen muligheter til å reflektere over verdivalg. For meg utrykkes dette gjennom det poetiske og metaforiske. Et begrep som er innvevd i mine arbeider, er «økologisk sorg». Det brukes gjerne om den vonde opplevelsen av å se natur og steder forsvinne, bli endret eller ødelagt. Sorg kan forbindes med maktesløshet og handlingslammelse, men for meg, som kunstner, har dette begrepet i seg noe sterkt og produktivt. Det gir styrke og et slags håp. Kunsten blir slik sett et sted å være, et sted å tenke og agere fra som omfavner både estetikk og etikk.

Se mer av Anne Karins arbeider her: http://www.annekarinjortveit.no