At the studios

Berit Myrvold (1952) vil ha opphold ved NKD i november og desember. Berit jobber i Småland (SE) og Hurum (NO).

Hun har sin utdanning fra Statens kunst- og håndverksskole, Statens lærerskole i forming og Academie Royale des Beaux Arts Liege (Belgia).

Berit jobber primært med maleri der landskapet er en viktig inspirasjonskilde.

Berit har siden 1981 deltatt på en rekke gruppeutstillinger og soloutstillinger. Hun har også en rekke offentlige innkjøp, utsmykkinger, har mottatt flere priser og stipend.

Berit vil bo og jobbe i hus og studio 1 under oppholdet ved NKD.

Se mer på hennes hjemmeside: www.beritmyrvold.com