At the Studioes

Elisabeth Thorsen (1981) er kunsthåndverker som jobber med sko, hår, tekstil og lyd som utgangspunkt for skulpturer og performance.

Elisabeth har formell bakgrunn som skomaker, men har i en årrekke jobbet i krysningsfeltet mellom håndverk, kunst og kunsthåndverk. Elisabeth har siden 2010 deltatt på en rekke utstillinger i inn og utland.

Elisabeths tilnærming til skoobjektet, er mer som en idébasert typologi enn et praktisk bruksobjekt, der den enkelte gjenstand  utvikler seg i møtet mellom funksjonalitet, forfinet estetikk og absurditet.
 

Selv sier hun dette om sitt arbeid:

Sko og skulpturer handler begge mye om menneskets bevegelighet.

Gjennom å knytte de tre enkle elementene sko, hår, og tekstiler opp mot lyd, stedet, og sammenhengen de stilles ut i forsøker jeg å skape halvmenneskelig skulptur vesener som kan være medvirkende til å skape nysgjerrighet, historier og bevegelse i andre – slik de også gjør for meg.

Bruken av hår (parykker, hår som materiale til utstmykning står sentralt i mitt arbeidet, selv om det ikke alltid er direkte synlig. Den enkle kombinasjonen mellom sko og hår et veldig sterkt og grunnleggende virkemiddel for å gi noe en menneskelig personlighet. Jeg syr også ofte inn en lokk med hår i hver enkelt sko. Dette er en magisk handling ment å gi både meg selv, skulpturen, skoene og de som møter eller bruker de, et delt liv. Hår er på samme tid knyttet til vekst, røtter i slekt og det forgange, og noe dypt personlig og unikt.