Viktor Pedersen

From
Norway
In residence
03/01/2022 - 31/03/2022
Website
https://www.viktorpedersen.com
Jeg er mangfoldig (
Jeg er mangfoldig (2020) Video. Duration 11:40 min.
On Interdimensional Beings
On Interdimensional Beings (2017-20) Performance Lecture. Duration 30:00 min.