OPEN CALL

English

Scroll ned for norsk søknadsskjema.

NORDIC ARTISTS´ CENTER DALE
Artist in residence 2023
APPLICATION DEADLINE: March 20th, 2022 (23:59 CET)

WHO can apply

Professional visual artists, designers and architects are eligible to apply for a three (3) months stay in 2023.

Note: The program is not available for students.

WHEN

Applications for less than 3 months will not be considered.

The time slots will be allocated according to the quarters of the year.

WHAT do we offer

We offer excellent accommodation and working conditions. The centre offers five private residency houses, one for each artist. Five 50 m² studios with a 6 meter high ceiling and a north faced panorama window wall.

An additional common studio and carpenters workshop furnished with a good selection of equipment and power tools are also at disposal.

The artists’ lodgings are fully equipped, and provided with wireless internet access.

The residency at the Nordic Artists’ Centre includes a monthly grant of NOK 11.000,-. and round trip travel costs within a limit of NOK 5.000,-. Living and working spaces are for free.

WHERE we are

NKD is located north of Sognefjorden, on the west coast of Norway. The location is in a rather secluded area, at the edge of the forest and mountains.

Dale is a typically small fjord community with basic shops and a café. The nearest town, Førde is one hour away by bus. Bergen, the nearest city, can be reached by bus and boat, or car within three hours.

ABOUT the stay

We anticipate the residents to use the time and the facilities to the best, concerning the artistical work.

During the stay you are expected to have a presentation/talk, and to participate in an open studio day. Other events might come about. We do not run an exhibition programs.

APPLICATION form

Only applications using our application form will be considered. Applicants from Scandinavia can fill in using mother tongue. Please note that all fields must be filled in. You may apply with a single application, as a group or with linked applications.

Note that groups or linked artists will have to share the stipend of NOK 11.000,-. The stipends goes by a “one house, one stipend” regulation.

Apply by sending us an e-mail including the application form and a portfolio with up to ten images on a PDF file (max 3MB). For sound and video works please include in the application form up to three webpage links with clear access to the works.

Make sure to identify your attachment folders as: application_surname_name.pdf and portfolio_surname_name.pdf.

You cannot change your application after it has been submitted.

All applications are reviewed by a board of former NKD artists and the NKD administration.

NOTE: Only selected artists will be notified after the selection process is finished. The names of selected artists will be published on our website, at the end of September.

Send the application to: residency@nkdale.no

 
 
 

Norsk
NORDISK KUNSTNARSENTER DALE
Artist in residence 2023
Søknadsfrist 20 mars 2022 (23:59 CET)

HVEM kan søke

Profesjonelle billedkunstnere/kunsthåndverkere, designere og arkitekter kan søke for et tre (3) måneders langt opphold i 2023.

Merk: Søknader fra studenter blir ikke vurdert.

NÅR

Kun søknader for tre måneders opphold blir vurdert for 2023. Tidsrammene vil følge årets kvartaler.

HVA vi tilbyr

Vi tilbyr gode bo- og arbeidsforhold. Vi har fem private boliger, ett hus til hver kunstner. Boligene er fullt utstyrt og har trådløst 4G internett. Til hvert hus er det et 50 m² studio med 6 m. takhøyde og nordvent panoramavegg. I tillegg har vi et stort felles arbeidsområde med et bra utstyrt treverksted, samt et godt utvalg håndverktøy.

Hver kunstner mottar et stipend stort kr 11.000,- pr måned, samt inntil kr 5.000,- i reisestøtte t/r. Bolig og arbeidsfasiliteter er forøvrig vederlagsfritt.

HVOR er vi

NKD er beliggende i den vesle bygda Dale, nord for Sognefjorden i Fjaler kommune. Senteret ligger på en høyde over bygda tett på skog og fjell.

Dale er et typisk lite fjord samfunn med det nødvendigste av butikker. Nærmeste større tettsted er Førde, fem mil unna. Bergen ligger en tre timers tur unna med buss og båt eller bil

OM oppholdet

Vi forventer at kunstnerne bruker tiden og benytter arbeidsforholdene på best mulig måte for det kunstneriske arbeidet. I løpet av oppholdet ønsker vi at residentene holder en presentasjon og deltar på en åpen studio dag.

Andre arrangementer kan inntreffe. Merk at vi ikke har et utstillingsprogram som sådan.

SØKNADSKJEMA

Kun søknader som benytter seg av vårt søknadsskjema vil bli vurdert. Skriv gjerne på norsk, svensk eller dansk. Husk å fylle ut alle felt. I tillegg til enkeltsøknader vurderer vi også gruppesøknader og lenkede søknader. Grupper og lenkede søknader må imidlertid dele stipendet på kr 11.000,- etter ”ett hus ett stipend” prinsippet.
Søknadene blir vurdert av en gruppe bestående av tidligere residenter og NKDs daglige leder.

Send en e-post med søknadsskjemaet og en portfolio med inntil 10 bilder som en pdf fil (max 3MB). Antall video og lyd filer må begrenses til tre filer. Merk vedlagte foldere med søknad_etternavn_navn.pdf. Søknaden kan ikke endres etter at den er mottatt av oss.

MERK: Kun inviterte søkere vil bli tilskrevet. De inviterte kunstnerne vil offentliggjøres på vår hjemmeside ultimo september.

Send søknaden til: residency@nkdale.no